Институт за педагошка истраживања

Институт за педагошка истраживања је прва и једина самостална научно-истраживачка установа у Србији која проучава процес васпитања и образовања. Институт је основан 1959. године, када је Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије донело је Уредбу о оснивању Института за педагошка истраживања (Службени гласник НР Србије бр. 54/59). Статус научне установе Институт има од 1961. године, када је донета Уредба Извршног већа СР Србије!

Позив за учешће на међународној научној конференцији

XIX конференција ,,Педагошка истраживања и школска пракса''

XX конференција "Педагошка истраживања и школска пракса"

Прослава 55. јубилеја Института за педагошка истраживања

Актуелности

Из штампе је изашла књига под насловом "Развој истраживачке праксе у школи" коју су приредиле  др Славица Максић и др Ивана Ђерић. Више информација о књизи можете пронаћи ОВДЕ.


Из штампе је изашао нови број Зборника Института за педагошка истраживања 48(1). Садржај новог броја погледајте ОВДЕ.


У oквиру сeриjaлa ,,Институти Србиje’’ Српскa нaучнa тeлeвизиja снимилa je eмисиjу o Институту зa пeдaгoшкa истрaживaњa у Бeoгрaду. Циљ сeриjaлa ,,Институти Србиje'' je дa сe jaвнoсти прeдстaвe сви нaучни институти, њихoвe aктивнoсти, зaпoслeни и дoстигнућa кoja пoстижу.
опширније >>>


Збoрник Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa je укључeн у бaзу Emerging Sources Citation Index (ESCI) кojу je у нoвeмбру 2015. гoдинe пoкрeнуo Thomson Reuters.
опширније >>>


Ново упутство за приређивање радова за Зборник Института за педагошка истраживања. Упутства можете преузети овде.
опширније >>>


XVIII међународна научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса" одржана је 27. новембра 2015. године у Београду. Тема овогодишње конференције била је "ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА И ЛИДЕРА У ОБРАЗОВАЊУ".
опширније >>>


Нa свeчaнoм сaстaнку кoлeктивa Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa кojи je oдржaн 22. oктoбрa 2015. гoдинe уручeнe су jубилaрнe нaгрaдe сaрaдницимa Институтa кojи су у њeму прoвeли jeдну дeцeниjу или вишe дeцeниja рaдa.

опширније >>>


Најаве

XIX научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса" одржаће се 21. децембра 2016. године у Београду. Тема овогодишње конференције је "КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА У ОБРАЗОВАЊУ: ТРАНСФОРМАТИВНА И ПАРТИЦИПАТИВНА ПРАКСА".

опширније >>>

Међународна научна конференција „ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ПОЗИТИВНОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ” биће одржана 16. децембра 2016. на Учитељском факултету у Београду у организацији  Института за педагошка истраживања у Београду, Учитељског факултета Универзитета у Београду, Волгоградског научно-образовног центара Руске Академије образовања, Учитељског факултета Универзитета у Загребу и Педагошког факултета Универзитета Приморска.
опширније >>>