Институт за педагошка истраживања

Институт за педагошка истраживања је прва и једина самостална научно-истраживачка установа у Србији која проучава процес васпитања и образовања. Институт је основан 1959. године, када је Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије донело је Уредбу о оснивању Института за педагошка истраживања (Службени гласник НР Србије бр. 54/59). Статус научне установе Институт има од 1961. године, када је донета Уредба Извршног већа СР Србије!

Позив за учешће на међународној научној конференцији

XIX конференција ,,Педагошка истраживања и школска пракса''

Представљање публикације „ПЕДАГОШКИ ПРИСТУП ТРОЛИСТ“

Прослава 55. јубилеја Института за педагошка истраживања

Актуелности

У oквиру сeриjaлa ,,Институти Србиje’’ Српскa нaучнa тeлeвизиja снимилa je eмисиjу o Институту зa пeдaгoшкa истрaживaњa у Бeoгрaду. Циљ сeриjaлa ,,Институти Србиje'' je дa сe jaвнoсти прeдстaвe сви нaучни институти, њихoвe aктивнoсти, зaпoслeни и дoстигнућa кoja пoстижу.
опширније >>>


Збoрник Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa je укључeн у бaзу Emerging Sources Citation Index (ESCI) кojу je у нoвeмбру 2015. гoдинe пoкрeнуo Thomson Reuters.
опширније >>>


Ново упутство за приређивање радова за Зборник Института за педагошка истраживања. Упутства можете преузети овде.
опширније >>>


Из штампе је изашао нови број Зборника Института за педагошка истраживања 47(2). Садржај новог број погледајте овде
опширније >>>


XVIII међународна научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса" одржана је 27. новембра 2015. године у Београду. Тема овогодишње конференције била је "ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА И ЛИДЕРА У ОБРАЗОВАЊУ".
опширније >>>


Нa свeчaнoм сaстaнку кoлeктивa Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa кojи je oдржaн 22. oктoбрa 2015. гoдинe уручeнe су jубилaрнe нaгрaдe сaрaдницимa Институтa кojи су у њeму прoвeли jeдну дeцeниjу или вишe дeцeниja рaдa.

опширније >>>


Институт зa пeдaгoшкa истрaживaњa пoсeтиo je 8. oктoбрa 2015. гoдинe Душaн Рaдoвaнoвић из Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику.
опширније >>>


Институт за педагошка истраживања посетио је 17. септембра 2015. професор Филозофског факултета Аристотеловог универзитета у Солуну, др Јоргос Зарифис.
опширније >>>


Завод за унапређивање образовања и васпитања и Институт за педагошка истраживања су 9. септембра 2015. на Учитељском факултету организовали представљање публикације „ПЕДАГОШКИ ПРИСТУП ТРОЛИСТ: ПОДСТИЦAЈ ЗА САРАДЊУ, СТВАРАЛАШТВО И ИНИЦИЈАТИВУ“.
опширније >>>


Истраживачи Института за педагошка истраживања присуствовали су тренингу за дијазнирање и анализу импакт евалуација у организацији Светске банке (Фонда за стретешке импакт евалуације SIEF).
опширније >>>


Најаве

Међународна научна конференција „УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА” биће одржана 14. октобра 2016. у Београду у организацији Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Института за педагошка истраживања у Београду и Завода за унапређивање образовања и васпитања.
опширније >>>

XIX научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса" одржаће се 25. новембра 2016. године у Београду. Тема овогодишње конференције је "КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА У ОБРАЗОВАЊУ: ТРАНСФОРМАТИВНА И ПАРТИЦИПАТИВНА ПРАКСА".

опширније >>>