Институт за педагошка истраживања

Институт за педагошка истраживања је прва и једина самостална научно-истраживачка установа у Србији која проучава процес васпитања и образовања. Институт је основан 1959. године, када је Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије донело је Уредбу о оснивању Института за педагошка истраживања (Службени гласник НР Србије бр. 54/59). Статус научне установе Институт има од 1961. године, када је донета Уредба Извршног већа СР Србије!

XVIII међународна научна конференција ,,Педагошка истраживања и школска пракса''

Представљање публикације „ПЕДАГОШКИ ПРИСТУП ТРОЛИСТ“

»Инклузија у предшколској установи и основној школи«

Прослава 55. јубилеја Института за педагошка истраживања

Актуелности

Нa свeчaнoм сaстaнку кoлeктивa Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa кojи je oдржaн 22. oктoбрa 2015. гoдинe уручeнe су jубилaрнe нaгрaдe сaрaдницимa Институтa кojи су у њeму прoвeли jeдну дeцeниjу или вишe дeцeниja рaдa.

опширније >>>


Институт зa пeдaгoшкa истрaживaњa пoсeтиo je 8. oктoбрa 2015. гoдинe Душaн Рaдoвaнoвић из Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику.
опширније >>>


Завод за унапређивање образовања и васпитања и Институт за педагошка истраживања су 9. септембра 2015. на Учитељском факултету организовали представљање публикације „ПЕДАГОШКИ ПРИСТУП ТРОЛИСТ: ПОДСТИЦAЈ ЗА САРАДЊУ, СТВАРАЛАШТВО И ИНИЦИЈАТИВУ“.
опширније >>>


Институт за педагошка истраживања посетио је 17. септембра 2015. професор Филозофског факултета Аристотеловог универзитета у Солуну, др Јоргос Зарифис.
опширније >>>


VI међународна научна конференција "Инклузија у предшколској установи и основној школи" одржана је 12. јуна 2015. године у Сремској Митровици. Тема овогодишње конференције је "Изазови унапређивања политике и праксе инклузивног образовања".
опширније >>>


Из штампе је изашао нови број Зборника Института за педагошка истраживања 47(1). Садржај новог број погледајте овде
опширније >>>


Истраживачи Института за педагошка истраживања присуствовали су тренингу за дијазнирање и анализу импакт евалуација у организацији Светске банке (Фонда за стретешке импакт евалуације SIEF).
опширније >>>


Ново упутство за приређивање радова за Зборник Института за педагошка истраживања. Упутства можете преузети овде.
опширније >>>


Институт за педaгошка истраживања организовао је свечаност поводом обележавања 55 година постојања 24. децембра 2014. године.

опширније >>>


Најаве

XVIII међународна научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса" одржаће се 27. новембра 2015. године у Београду. Тема овогодишње конференције су "ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА И ЛИДЕРА У ОБРАЗОВАЊУ".

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

опширније >>>