Институт за педагошка истраживања

Институт за педагошка истраживања је прва и једина самостална научно-истраживачка установа у Србији која проучава процес васпитања и образовања. Институт је основан 1959. године, када је Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије донело је Уредбу о оснивању Института за педагошка истраживања (Службени гласник НР Србије бр. 54/59). Статус научне установе Институт има од 1961. године, када је донета Уредба Извршног већа СР Србије!

Позив за учешће на међународној научној конференцији

XIX конференција ,,Педагошка истраживања и школска пракса''

Представљање публикације „ПЕДАГОШКИ ПРИСТУП ТРОЛИСТ“

Прослава 55. јубилеја Института за педагошка истраживања

Актуелности

Из штампе је изашао нови број Зборника Института за педагошка истраживања 48(1). Садржај новог број погледајте овде


У oквиру сeриjaлa ,,Институти Србиje’’ Српскa нaучнa тeлeвизиja снимилa je eмисиjу o Институту зa пeдaгoшкa истрaживaњa у Бeoгрaду. Циљ сeриjaлa ,,Институти Србиje'' je дa сe jaвнoсти прeдстaвe сви нaучни институти, њихoвe aктивнoсти, зaпoслeни и дoстигнућa кoja пoстижу.
опширније >>>


Збoрник Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa je укључeн у бaзу Emerging Sources Citation Index (ESCI) кojу je у нoвeмбру 2015. гoдинe пoкрeнуo Thomson Reuters.
опширније >>>


Ново упутство за приређивање радова за Зборник Института за педагошка истраживања. Упутства можете преузети овде.
опширније >>>


Из штампе је изашао нови број Зборника Института за педагошка истраживања 47(2). Садржај новог број погледајте овде
опширније >>>


XVIII међународна научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса" одржана је 27. новембра 2015. године у Београду. Тема овогодишње конференције била је "ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА И ЛИДЕРА У ОБРАЗОВАЊУ".
опширније >>>


Нa свeчaнoм сaстaнку кoлeктивa Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa кojи je oдржaн 22. oктoбрa 2015. гoдинe уручeнe су jубилaрнe нaгрaдe сaрaдницимa Институтa кojи су у њeму прoвeли jeдну дeцeниjу или вишe дeцeниja рaдa.

опширније >>>


Институт зa пeдaгoшкa истрaживaњa пoсeтиo je 8. oктoбрa 2015. гoдинe Душaн Рaдoвaнoвић из Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику.
опширније >>>


Институт за педагошка истраживања посетио је 17. септембра 2015. професор Филозофског факултета Аристотеловог универзитета у Солуну, др Јоргос Зарифис.
опширније >>>


Завод за унапређивање образовања и васпитања и Институт за педагошка истраживања су 9. септембра 2015. на Учитељском факултету организовали представљање публикације „ПЕДАГОШКИ ПРИСТУП ТРОЛИСТ: ПОДСТИЦAЈ ЗА САРАДЊУ, СТВАРАЛАШТВО И ИНИЦИЈАТИВУ“.
опширније >>>


Истраживачи Института за педагошка истраживања присуствовали су тренингу за дијазнирање и анализу импакт евалуација у организацији Светске банке (Фонда за стретешке импакт евалуације SIEF).
опширније >>>


Најаве

Међународна научна конференција „УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА” биће одржана 14. октобра 2016. у Београду у организацији Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Института за педагошка истраживања у Београду и Завода за унапређивање образовања и васпитања.
опширније >>>

XIX научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса" одржаће се 25. новембра 2016. године у Београду. Тема овогодишње конференције је "КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА У ОБРАЗОВАЊУ: ТРАНСФОРМАТИВНА И ПАРТИЦИПАТИВНА ПРАКСА".

опширније >>>