Истраживач
Др Јасмина Шефер

Звање: Научни саветник и ванредни професор

Научна област: Развојна и школска психологија - креативност, настава, евалуација.

Телефон: 011 2681127

Е-маил: jsefer@ipi.ac.rs