Истраживач
Др Владимир Џиновић

Звање: Научни сарадник

Научна област: Oдноси моћи и образовање, квалитативна методологија, професионални развој наставника

Телефон: 011 2 642 925

Е-маил: vdzinovic@ipi.ac.rs