Истраживач
Др Душица Малинић

Звање: Научни сарадник

Научна област: Школски неуспех

Телефон: 011 2 642 925

Е-маил: dmalinic@ipi.ac.rs