Истраживач
Др Емилија Лазаревић

Звање: Научни саветник

Научна област: Говорно-језички развој, говорно-језички поремећаји, специфичне сметње у учењу

Телефон: 011 3 617 648

Е-маил: elazarevic@ipi.ac.rs