Истраживач
Др Ивана Ђерић

Звање: Научни сарадник

Научна област: аутономија ученика у школи, образовне промене

Телефон: 011 2 642 925

Е-маил: idjeric@ipi.ac.rs, ivana.brestiv@gmail.com