Истраживач
Др Милица Марушић-Јаблановић

Звање: Научни сарадник

Научна област: Образовање одраслих, образовање и професионално усавршавање наставника, професионални развој

Телефон: 011 3617 648

Е-маил: mmarusic@ipi.ac.rs , millica13@yahoo.com