Истраживач
Др Нада Половина

Звање: Научни саветник

Научна област: Породична психологија (родитељство), сарадња школе и породице, породица и школа у локалном и глобалном контексту (екосистемски приступ), пол и академска социајлизација, саветовање, супервизија у секторима образовања и социјалне заштите.

Телефон: 011 3 617 008

Е-маил: npolovina@ipi.ac.rs