Истраживач
Др Наташа Лалић – Вучетић

Звање: Научни сарадник

Научна област: Мотивација за учење-награђивање у школи

Телефон: 011 2 642 925

Е-маил: nlalic@ipi.ac.rs