Истраживач
Др Николета Гутвајн

Звање: Научни сарадник

Научна област: Образовно постигуће ученика, конструктивистички приступ

Телефон: 011 2 681 127

Е-маил: gutvajnnikoleta@gmail.com