Истраживач
Др Рајка Ђевић

Звање: Научни сарадник

Научна област: Инклузивно образовање

Телефон: 011 2 642 925

Е-маил: rdjevic@ipi.ac.rs, rajkadjevic@gmail.com