Истраживач
Др Славица Максић

Звање: Научни саветник

Научна област: Образовање и васпитање даровите и талентоване деце и младих, испољавање, развој и подстицање креативности

Телефон: 011 2644 693

Е-маил: smaksic@ipi.ac.rs