Истраживач
Др Славица Шевкушић

Звање: Виши научни сарадник

Научна област: Квалитативна методологија педагошких истраживања; кооперативно учење; комуникациона компетентност наставника;

Телефон: 011 2644-693

Е-маил: ssevkusic@ipi.ac.rs