Истраживач
Др Снежана Мирков

Звање: Виши научни сарадник

Научна област: Учење (циљеви учења, стратегије учења)

Телефон: 011 26 81 127

Е-маил: smirkov@ipi.ac.rs