Истраживач
Др Jeлена Павловић

Звање: Виши научни сарадник

Научна област: процеси конструкције идентитета у образовном контексту, професионални развој наставника, квалитативна методологија у истраживањима образовања, психологија креативности

Телефон: 011 3616008

Е-маил: pavlovich.jelena@gmail.com