Истраживач
МА Драгана Гундоган

Звање: Истраживач сарадник

Научна област: социологија образовања, економска социологија, социологија политике

Телефон: 011 3617 648

Е-маил: dragana.stokanic@f.bg.ac.rs