Истраживач
МА Душан Мандић

Звање: Истраживач приправник

Научна област: Однос између идентитета и образовних пракси, примена квалитативне методологије и критичке теорије у образовном контексту

Телефон: 011/3616008

Е-маил: mandicdusan285@gmail.com