Истраживач
МА Сања Грбић

Звање: Истраживач приправник

Научна област: праведност у образовању, самопоимање ученика у адолесценцији, примена социо-културне теорије у образовном контексту

Телефон:

Е-маил: sanja.grbic@yahoo.com