Истраживач
др Владета Милин

Звање: Истраживач сарадник

Научна област: Дидактика – наставне методе и садржаји, дијалог у настави, конструктивизам у образовању

Телефон: 011 3617 648

Е-маил: vmilin@ipi.ac.rs, vladetamilin@yahoo.com