Истраживач
др Смиљана Јошић

Звање: Истраживач сарадник

Научна област: Когнитивни развој, улога социјалне интеракције у когнитивном развоју, социокултурни приступ у развојној психологији, методологија психолошких истраживања.

Телефон: 011/2644693

Е-маил: sjosic@ipi.ac.rs, smiljana.josic@gmail.com