Истраживач
MA Ивана Јакшић

Звање: Истраживач сарадник

Научна област: Имплицитни ставови и уверења, школа као агенс социјализације, академска родна социјализација, методологија квантитативних социјално-психолошких истраживања.

Телефон: 011/2644693

Е-маил: ijaksic@ipi.ac.rs, ivanamjaksic@gmail.com