Актуелности
Научна конференције под називом "TIMSS 2015 − резултати и импликације" одржана је 7. априла на Учитељском факултету у Београду у организацији Института за педагошка истраживања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Учителјског факултета у Београди у Савеза учитеља републике Србије.

Конференцију су отворили:
  • др Николета Гутвајн, директор Института за педагошка истраживања у Београду;
  • Гордана Косановић, посебни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
  • др Данимир Мандић, декан Учитељског факултета Универзитета у Београду;
  • Наташа Николић Гајић, председник Савеза учитеља Републике Србије.
Уводна саопштења на Конференцији имале су Милица Марушић Јаблановић, национални координатор и Ивана Јакшић, дата менаџер. На конференцији је представљено 18 саопштења у којима су се аутори бавили различитим резултатима TIMSS 2015 истраживања и њиховим импликацијама за образовне политике и образовну праксу. Поред аутора из Србије, излагали су аутори из Хрватскe, који су представили резултате TIMSS истраживања у њиховој земљи.  На конференцији су саопштени главни налази ТИМСС 2015 истраживања, извршена њихова компарација да резултатима претходног циклуса – ТИМСС 2011, анализирани чиниоци постигнућа ученика и садржај одговора на нека од отворених питања на тестовима.

С обзиром на то да је конференција била акредитована као вид стручног усавршавања запослених у образовању, на конференцији је присуствовало око 80 учитеља и директора основних школа из различити крајева Србије. Поред предавања, за њих су биле организоване и две радионице на којима су анализаирани задаци из математике и природних наука који су коришћени у истраживању.

ДЕТАЉНИЈЕ

<<< Povratak