КОМЕНИЈУС 2015 Информације за учеснике у истраживању
ЛИЧНА КАРТА ПРОЈЕКТА

О пројекту Коменијус 2015

„Унапређивање образовне ефективности основних школа“ (Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS).

Пројекат се реализује у оквиру европског Програма за целоживотно учење (LLP), потпрограма Коменијус – Коменијус мултилатерални пројекти (Comenius multilateral project). Код Извршне агенције за образовање, аудиовизуелну политику и културу (EACEA) заведен је под именом Improving educational effectiveness of primary schools (IEEPS) и под бројем 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP.

Први је Коменијус пројекат чији је координатор институција из Србије.Ко су партнери у пројекту?
 • Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу – координатор институција из Србије;
 • Институт за педагошка истраживања (ИПИ), Београд, Србија;
 • Католички универзитет, Лувен, Белгија;
 • Универзитет на Кипру, Никозија, Кипар;
 • Државни испитни центар, Љубљана, Словенија;
 • ОШ „Јелена Ћетковић”, Београд, Србија;
 • ОШ „Македонитиса”, Никозија, Кипар.

Колико траје пројекат?

Пројекат се реализује у периоду од 01. децембра 2013. до 30. маја 2017. године.

Који су циљеви пројекта Коменијус 2015?

Стратегије Europe 2020 и Education and Training 2020 имају за циљ да се подигне квалитет знања и постигнућа ученика током основног школовања. У складу са тим, у истраживању Коменијус 2015 биће анализиране одлике успешне наставе и рада школе уважавајући личне и породичне карактеристике ученика.

Главни циљеви у пројекту Коменијус 2015 су:

 • да се утврди како школа и настава утичу на постигнуће ученика у математици и биологији узимајући у обзир разноврсност ученичке популације у погледу личних и порoдичних карактеристика;
 • да школе добију индивидуалну повратну информацију о квалитету свог рада;
 • да се изради приручник намењен наставницима за унапређивање наставе на основу добијених налаза у истраживању;
 • да се креирају програми и обуке за професионално усавршавање наставника на основу препорука из овог истраживања о развоју квалитетне наставе.

Ко су учесници истраживања?


Зашто су изабране одређене школе да учествују?

У истраживању учествују исте школе које су биле део међународног истраживања TIMSS 2011. Коменијус 2015 ће повезати постојећа TIMSS постигнућа ученика из математике и биологије добијена 2011. године, када су ученици били у четвртом разреду, са њиховим резултатима из истих предмета на завршним испитима у јуну 2015. године, када су ученици у осмом разреду. Коришћењем софистицираних статистичких метода, које узимају у обзир различитости ученика и школа у Србији и напредак ученика између четвртог и осмог разреда, биће могуће одредити ефекат многих наставних и школских фактора на ученичка постигнућа.

Организација истраживања у школама

Истраживање ће бити спроведено током марта 2015. године у 130 основних школа широм Србије. Предметни наставници у школама ће давати информације о наставним и школским праксама. Ученици ће попуњавати упитнике о свом искуству у настави математике и биологије, осећају припадања школи, образовној подршци, академском самопоуздању и сличним варијаблама током два школска часа. Родитељи попуњавају кратку анкету о основим информацијама које се односе на занимање и ниво образовања родитеља и образовним аспирацијама које имају за своје дете.

Контакти за додатне информације

За све додатне информације можете контактирати истраживаче:

Ивана Ђерић (ivana.brestiv@gmail.com; 064/197-50-73)
Миља Вујачић (mvujacic@ipi.ac.rs; 064/428-32-34)
Владета Милин (vladetamilin@yahoo.com; 063/1-706-706)
Ивана Јакшић (ivanamjaksic@gmail.com; 064/24-82-531)