Др Славица Максић - Биографија
ОБРАЗОВАЊЕ

1998   Доктор психологије
Докторске студије на Унивезитету у Београду. 
Назив тезе: Схватања даровитости и ставови према образовању даровитих.

1990 Магистар психологије
Постдипломске студије на Универзитету у Београду, Факултет за филозофију.
Назив тезе: Социјалне карактеристике даровитих ученика средње школе.

1981 Психолог
Студије на Универзитету у Београду, Факултет за филозофију, Одељење за психологију.

 

РАДНО ИСКУСТВО

Од 1985: истраживач у Институту за педагошка истраживања.
Одговорности: Руководилац истраживачког пројекта Института „Образовање за изазове демократског друштва“ (2001-2005), и „Образовање за друштво знања“ (2006-2010); директор Института (2002-2006).

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1997 Japanese Studies Fellowship Programme, National Institute for Educational Research, Tokyo (Japan): Истраживања и образовање високо способне деце и младих у Јапану /3 месеца/.

1994 Open Society, The Institute for Educational Research, British Council, The National Association for Able Children in Education (NACE), The National Association for Gifted Children (NAGC) and Institute of Education, Northampton and London (United Kingdom): третман даровитих и образовна подршка за акадамски напредну децу у Великој Британији /један месец/. 

1990 Програм размене између Института за педагошка истраживања из Београда и Института за општу и педагошку психологију из Москве (Русија): Концепције даровитости и образовна подршка за даровиту децу у Русији /један месец/.

1989 European Exchange Students Programme, Netherlands Scholarship Programme, Faculty of Psychology, Centre of the Study of Giftedness, Nijemgen (Netherlands): Третман даровитих ученика у Холандији /три месеца/.

 

ЧЛАНСТВА У УДРУЖЕЊИМА

European Council for High Ability - ECHA (од 1992).
Ideaccion magazine Editorial Board (1997-1998).
Редакција Зборника Института за педагошка истраживања (од 1996).


<<< Библиографија       <<< Детаљи