ИСТРАЖИВАЧКИ ДИЈАЛОГ КАО ПОДСТИЦАЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА

Aутор семинара:

Владета МилинРеализатори семинара
:

Владета Милин и др Милан СтанчићТеме:

Истраживање различитих схватања дијалога у настави;

Могућности унапређивања дијалога у настави;

Значај припремања наставника за примену истраживачког дијалога у настави;

Евалуација реализованих наставних часова;

Разумевање различитих аспеката истраживачког дијалога;

Поступци подстицања истраживачког дијалога у настави – вежба за полазнике.Трајање:


Семинар се реализује у два дана која су организују у размаку од најмање 10 радних дана. Укупно трајање обуке износи 16 часова стручног усавршавања.Циљна група:

Наставници разредне и предметне наставе и стручни сарадници основних школа.

Семинар се налази у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину, у области: општа питања наставе, комептенције: за поучавање и учење К2, под бројем 379.Контакт:

Владета Милин, координатор семинара

Електронска адреса: vmilin@ipi.ac.rs, vladetamilin@yahoo.com

Тел:  011/3617-648 и  063/1706-706

Факс: 011/2658-439