КАКО РЕШАВАТИ ПРОБЛЕМЕ СА ДИСЦИПЛИНОМ И УПРАВЉАТИ РАЗРЕДОМ

Аутор семинара:
Проф. др Слободанка Гашић-Павишић

Реализатори семинара:

Проф. др Слободанка Гашић-Павишић, педагог, мр Марија Јелић, др Славица Максић, психолог, Соња Најденов, педагог, др sc. мед. Радмила Марушић, неуропедијатар и мр Наташа Лалић-Вучетић, педагог


Теме:

Узроци недисциплинованог понашања ученика;

Елементи и карактеристике добре разредне дисциплине;

Савремени модели разредне дисциплине и успешне стратегије управљања разредом;

Добра припрема наставника за час као елеменат позитивне дисциплине у разреду;

Прилагођавање наставе различитим типовима интелигенције ученика;

Креативност и проблеми у понашању ученика;

Деца са развојним проблемима и понашање у разреду;

Награђивање и кажњавање као елементи управљања разредом;

Вештине управљања разредом;

Међусобни сукоби вршњака и начини њиховог решавања;

Развијање социјалних вештина код ученика кроз кооперативно учење;

Израда дисциплинског плана на нивоу разреда и школе


  Трајање:
  Семинар се реализује у школи, у трајању од два дана, са 16 сати стручног усавршавања.


  Циљна група:

  учитељи, наставници, стручни сарадници и директори основних школа, средњих стручних школа и гимназија.
  Семинар се налази у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2013/2014. годину, под бројем 51.


  Контакт:
  мр Наташа Лалић-Вучетић, координатор семинара

  електронска адреса: nlalic@rcub.bg.ac.rs

  Тел: 011/2642-925 и 063/887-13-12
  Факс: 011/3617-649