Породица у системском окружењу

Породица у системском окружењу
  
Нада Половина
Издавач: Институт за педагошка истраживања
Година издавања: 2011
Цена: 800 дин
            

Књига Породица у системском окружењу представља синтетичку обраду засновану на теоријским разматрањима и властитим емпиријским истраживањима једне теме која је готово била занемарена у нашој друштвеној науци последњих пола века. Реч је о комплексном односу породице и школе, као и осталих значајних носилаца и медија социјализације деце у савременом друштву. Ауторка развија тему у оквиру психосоцијалног приступа ослањајући се на неколико праваца који негују системски приступ. Сматрамо да је теоријски приступ добро одабран и адекватан за нашу друштвену ситуацију, а операционално развијање теме је валидно и садржајно богато. У целини, сматрамо да је студија Наде Половине значајан допринос научном сазнању на овом интердисциплинарном подручју.

Проф. др Анђелка Милић (из рецензије)