ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА
УСАВРШАВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ: КОМУНИКАЦИЈА СА УЧЕНИЦИМА, КОЛЕГАМА И РОДИТЕЉИМА

Aутори семинара:

Др Славица Шевкушић и Др Ивана Ђерић

Теме:
Правила конструктивне (емпатијске и асертивне комуникације)
Значај освешћивања личних уверења за успешну комуникацију
Вештине невербалне комуникације
Вештине активног слушања

Трајање:
Програм траје 8 радних сати, реализује се као једнодневни семинар.

Циљна група:
наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Семинар се налази у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску  2016/2017 до 2017/2018 под бројем 139 (Компетенцијa: K4; Приоритети: 4).

О садржају семинара можете погледати на следећем линку:
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=136&godina=2014/2015

Контакт:
Славица Шевкушић, координатор семинара.
Електронска адреса: ssevkusic@ipi.ac.rs ssevkusic@gmail.com
Телефон: 011/2644693; 063/362920;
Факс: 011/2658439.