др Владета Милин - Биографија

ОБРАЗОВАЊЕ

Владета Милин (1980) је дипломирао на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду 18.6.2007. године, са просечном оценом 9,29. Докторску дисертацију под називом „Начини концептуализовања дијалога у настави“ одбранио је на истом одељењу Филозофског факултета у Београду 6.12.2016. године.

Неформално образовање, награде и стипендије

Током школске 2005/2006. године похађао је наставу на Одељењу за напредне додипломске студије Београдске отворене школе. У 2006. години похађао је тренинг „Основе вођења каријере и саветовања“ и семинар „Зимска школа тимског рада“ у организацији Београдске отворене школе. У току школске 2010/2011. године похађао је Уводни курс из конструктивистичке психотерапије Удружења конструктивиста Србије.

Добитник је награде Филозофског факултета за најбољег студента на смеру за педагогију, за 2005. годину. Био је стипендиста Београдске отворене школе за школску 2005/2006. годину и Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, од школске 2006/2007. до 2008/2009. године.

 

РАДНО ИСКУСТВО

Запослен је на Институту за педагошка истраживања у Београду од 15.1.2009. године, најпре као истраживач приправник, а 19.5.2011. године стиче звање истраживач сарадник. Од фебруара 2016. обавља дужности заменика директора Института за педагошка истраживања. Учествовао је као члан тима истраживача Института у више међународних и националних пројеката:

  • Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, од 2011. године.
  • Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, од 2011. године.
  • Унапређивање образовне ефективности основних школа, који се реализује у оквиру европског Програма за целоживотно учење, потпрограма Коменијус – Коменијус мултилатерални пројекти (Comenius multilateral project), од 2013. године. Поред активности истраживача, обавља функцију руководиоца пројектних активности у Институту за педагошка истраживања.
  • Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности, који је финасирала Швајцарска агенција за развој и сарадњу, од 2011. до 2012. године.
  • ТIMSS 2011, који је финасирало Министарство просвете Републике Србије, од 2010. до 2011. године. 
  • Евалуација реализације и ефеката верске наставе у основним и средњим школама у Београду, који је финансирало Министарство вера Републике Србије, 2009. година.
  • Образовање за друштво знања, који је финансирало Министарство науке Републике Србије, од 2009. до 2010. године.

Био је генерални секретар конференције Инклузија у предшколској установи и основној школи, Сремска Митровица, 15.6.2012. Био је члан у организационим одборима конференција: Иновативни приступи образовању, Београд, 25.10.2013, Иницијатива, сарадња и стваралаштво у савременом образовању, Београд, 25-26.11.2011. и Технологија, информатика и образовање – за друштво учења и знања (ТИО 6), Чачак, 3-5.6.2011. Био је водитељ секција на конференцијама: Српска теологија данас – четврти годишњи симпосион 2012, Београд, 25-26.6.2012, Емпиријска истраживања у психологији, Београд, 5-6.2.2010. и Квалитет и ефикасност наставе у друштву које учи, Београд, 15-16.10.2009.

Један је од аутора и реализатора акредитованог програма стручног усавршавања Истраживачки дијалог као подстицај критичког мишљења (серија тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва), који се спроводи од школске 2014/2015. године. Поред тога, реализатор је још три акредитована програма стручног усавршавања, а био је и реализатор три претходно акредитована програма стручног усавршавања.

Претходно радно искуство

У оквиру рада Педагошко-катихетског института Православног богословског факултета у Београду био је ангажован као сарадник у научно-стручном тиму (2010, 2011. и 2012. године).

У пројектима Београдске отворене школе Не пропуштај позиве, Каријер Академија, Каријера по мери младих и Занимају ме занимања био је ангажован у својству предавача  (2008, 2009, 2011. и 2013. години).

На Одељењу напредних додипломских студија Београдске отворене школе радио је као демонстратор на модулу Вештине (школска 2006/2007. година).

У Центру за развој културе „Стари Град“ радио је као спољни сарадник (2005. година). 

У Редакцији дечјег програма Радио телевизије Србије радио је као стручни сарадник (2003. и 2004. година).<<< Библиографија       <<< Детаљи