Зборник Института за педагошка истраживања 49(1)/2017

ПОТРЕБА ЗА САЗНАЊЕМ У ПРОСТОРУ АКАДЕМСКЕ МОТИВАЦИЈЕ

Александар Васић

УВЕРЕЊА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА О ИНОВАЦИЈАМА У НАСТАВИ – КВАЛИТАТИВНА СТУДИЈА

Владимир Џиновић

 

ИМПЛИЦИТНА УВЕРЕЊА НАСТАВНИКА О УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ И МАЂАРСКЕ КУЛТУРНЕ ГРУПЕ

Бојана М. Димитријевић, Данијела С. Петровић и Бруно Леутвилер

 

ОДНОС ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА

Марина В. Гридунова, Ирина А. Новикова, Милица Радојев и Дмитриј А. Шљахта

 

РОДИТЕЉСКИ НАДЗОР И ПОНАШАЊЕ КОЈИМ СЕ КРШЕ ПРАВИЛА КОД СРЕДЊОШКОЛАЦА

Марина Ковачевић-Лепојевић

 

THE CONTRIBUTION OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION TO A MORE INCLUSIVE SOCIETY

Katja Jeznik, Jasna Mažgon and Klara Skubic Ermenc


ИМПРЕСУМ