Зборник Института за педагошка истраживања 49(2)/2017

EMPIRICALLY BASED SOLUTIONS FOR THE SERBIAN ADAPTATION OF A PARENT REPORT INVENTORY USED IN THE ASSESSMENT OF CHILD LANGUAGE DEVELOPMENT

Darinka Anđelković, Nada Ševa, Maja Savić and Slavica Tutnjević


КАКО РАЗВИЈАТИ УЧЕНИЧКЕ ПРИСТУПЕ УЧЕЊУ: ИСКУСТВА ИЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗАСНОВАНОГ НА КОРЕГУЛИСАНОМ УЧЕЊУ

Милан Станчић и Марија Булатовић

 

THE CURRICULA REVISION IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: FROM THE PERSPECTIVE OF TWO PRIMARY SCHOOL SUBJECTS’ CURRICULA

Zorica Veinović

 

ПЕРСПЕКТИВА ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА О РАЗВИЈАЊУ ИНИЦИЈАТИВНОСТИ, САРАДЊЕ И СТВАРАЛАШТВА НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Нада Половина и Драган Вeсић

 

ИСКУСТВА УЧИТЕЉА У ПРИМЕНИ ИНОВАТИВНИХ НАСТАВНИХ МЕТОДА У ОКВИРУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Миља Вујачић, Рајка Ђевић и Јелена Станишић

 

ЕМОЦИЈЕ У ШКОЛИ: СМЕТЊА ИЛИ ПОДРШКА УЧЕЊУ?

Милица Тошић Радев и Ана Пешикан

 

ВАСПИТНИ СТАВОВИ РОДИТЕЉА КАО ПРЕДИКТОРИ ИНТЕРНАЛИЗОВАНИХ  И ЕКСТЕРНАЛИЗОВАНИХ ПРОБЛЕМА АДОЛЕСЦЕНАТА

Миљана Спасић-Шнеле и Весна Анђелковић

 

ART TEACHERS’ COMPETENCIES IN THE CONTEXT OF THEIR INVOLVEMENT IN SCHOOL WORK AND PROACTIVE ROLE IN THE SOCIETY

Isidora Korać and Olivera Gajić

 

СЛОБОДНО ВРЕМЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ МЛАДИХ: КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА ВРЕМЕНСКОГ ДНЕВНИКА СРЕДЊОШКОЛАЦА

Јелена Пешић и Марина Виденовић


ИМПРЕСУМ