Зборник Института за педагошка истраживања 50(2)/2018

TEACHER EDUCATION AND CAREER CYCLE: EDUCATIONAL LEVEL AND PATHWAYS EFFECTS IN SERBIA AND GREECE

Милица Марушић Јаблановић, Александра Пејатовић и Тина Штембергер


ДОМИНАНТНО-СУБМИСИВНИ ОБРАЗАЦ КОМУНИКАЦИЈЕ У АСИМЕТРИЧНИМ ДИЈАДАМА АДОЛЕСЦЕНАТА: КВАЛИТАТИВНА СТУДИЈА

Ивана Степановић Илић и Александар Бауцал


СПОНТАНА  ПРИМЕНА  АНАЛОГИЈА  У  ОБЈАШЊАВАЊУ ПОЈМОВА КОД  БУДУЋИХ  НАСТАВНИКА

Златко Павловић и Соња Каурин


СТАВОВИ УЧИТЕЉА О ЗНАЧАЈУ АКТИВНОСТИ ПОСТАВЉАЊА ПРОБЛЕМА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Александра Михајловић


МИШЉЕЊА О ШКОЛОВАЊУ УЧЕНИКА СА ПОТЕШКОЋАМА КАО ПРЕДИКТОРИ НАСТАВНИЧКОГ ИЗГАРАЊА НА ПОСЛУ

Бранко Анђић, Синиша Суботић и Мирјана Николић

ДЕЦА КОЈА СУ СВЕДОЦИ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ: МОГУЋЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ НА ПОСТУПАЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ

Тања ИгњатовићПРИКАЗ

TIMSS 2015

Сања Грбић


ИЗАЗОВИ УВАЖАВАЊА РАЗЛИЧИТОСТИ У ОБРАЗОВАЊУ

Душан Мандић