Развој истраживачке праксе у школи

Развој истраживачке праксе у школи 
  
Славица Максић, Ивана Ђерић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2016 
Цена: - 
            

Јединствено научно дело на нашем простору.

(проф. емеритус др Првослав Јанковић, педагошки факултет у Сомбору)


Занимљиво, интелектуално узбудљиво и подстицајно штиво
.

(редовни проф. др Биљана Требјешанин, Учитељски факултет у Београду)Рукопис је писан јасним и разумљивим језиком и стилом, критички и
аргументовано.

(редовни проф. др Оливера Гајић, Филозофски факултет у Новом Саду)


Вредан допринос развоју школске праксе и значајан прилог развоју
педагошке теорије.

(ванредни проф. др Емина Хебиб, Филозофски факултет у Београду)


Значајан број инструмената које наставници и стручни сарадници могу
користити.

(доцент др Гордана Ђигић, Филозофски факултет у Нишу)Више детаља можете прочитати у ОДЛОМКУ, или ЧЛАНКУ "Просветног прегледа" у коме је књига представљена.