Изазови демократије и школа

 Изазови демократије и школа 
  
Зоран Аврамовић и Славица Максић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2002. 
Цена: -