Како препознати даровитог ученика

 КАКО ПРЕПОЗНАТИ ДАРОВИТОГ УЧЕНИКА 
  
Славица Максић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 1993., стр.162  
Цена: - 

            


Књига има за циљ боље разумевање даровитости деце и младих, а намењена широком кругу читалаца, од школских психолога и педагога, преко наставника и родитеља, до самих  даровитих ученика. Разматрају се питања: шта је даровитост, из чега се састоји и како се испољава; како се уочава, испитује и утврђује, шта, осим интелектуалних способности, одликује даровите ученике; у каквом су односу физички, когнитивни, социјални и емотивни развој даровите деце и младих; колико су тачна уверења о девијантном понашању и патолошкој личности изузетних појединаца. Анализа бројних истраживања, укључујући и ауторкино истраживање које је урађено са средњошколцима, указује да нема основа за уверење о незаинтересованости даровитих особа за људе око њих и о већим проблемима даровитих него недаровитих у односима са околином. Такође, нема основа за заступање супротног становишта о општој супериорности даровитих појединаца, која подразумева обавезно присуство развијених социјалних вештина и зрело социјално понашање. Способности успешног сналажења у социјалним односима могу, али не морају да буду својство даровитог појединца.