Квалитативна истраживања у педагогији

Квалитативна истраживања у педагогији
  
Славица Шевкушић
Издавач: Институт за педагошка истраживања
Година издавања: 2011
Цена: -
            

Читалац овог рукописа добија потпуни увид у филозофске, социолошке и психолошке теорије које упућују на неопходност промене истраживачке парадигме у педагогији. Систематичан преглед и анализа различитих становишта, истраживачких стратегија, примера истраживања, као и појмовно разјашњавање одликују овај рукопис. 

Проф. др Гордана Зиндовић Вукадиновић
(из рецензије)

Ауторка заступа мишљење да квалитативна парадигма више одговара природи појава које изучава педагогија. Посебан смисао за прагму ауторки омогућава да превазиђе међусобно сукобљавање квантитативне и квалитативне оријентације, да их схвати као комплементарне и разматра уједињенеи то на начин оптималан за одсликавање педагошке стварности.

Др Јасмина Шефер
(из рецензије)