СИС: Импликације за образовну праксу

Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Импликације за образовну праксу, II део
  
Јасмина Шефер, Јелена Радишић
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2012 
Цена: - 
            


У књизи која је претходила овој (Стваралаштво, иницијатива и сарадња (СИС) – Нови приступ образовању) дискутовали смо о креативности, сарадњи и иницијaтиви из теоријске перспективе као о циљевима образовања који ће се поклопити са потребама живота наше деце у будућности. У овој монографији, која је надставак претходне, аутори указују на који начин креативност, сарадња и иницијативно понашање могу бити подстакнути у предшколској и школској средини. Аутори овде нису фокусирани на циљеве СИС образовања као у првој књизи, већ на начине како да се они достигну.

Ауторке
 (из Предговора)

Kњигу можете преузети OВДЕ.