Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу

Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу
  
Јасмина Шефер, Дејан Станковић, Ивана Ђерић и Владимир Џиновић
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2015 
Цена: - 
            

Овај приручник представља освежење у новијој педагошкој литератури
и вешто посредује између научних теорија, истраживања, наставног
програма и школске праксе. Користан је ослонац свакој школи која
има намеру да мења, иновира и унапређује различите аспекте свога
рада. Педагошки приступ Тролист фокусиран је не само на наставу
и ваннаставне активности, већ и на друге сегменте рада школе. На
тај начин школа је обухваћена као систем у коме настава заузима
централно место, али у коме остали аспекти школског живота нису
запостављени.
 др Душица Малинић

Било је крајње време да школа добије овакав подстицајни приручник
који охрабрује све наставнике основних и средњих школа да уђу у
неопходне промене с обзиром на то да раде са генерацијама из дигиталног
доба. Овај приручник бих дефинисала као пут до релевантних знања
које иначе желимо да постигнемо, а да при том не упаднемо у замку
досадних часова. Иако приручник на први поглед делује сложено, то
је само заблуда, јер заступа начин на који ученици постају активни и
лакше уче.
Даниела Стипанић

Педагошки приступ Тролист афирмише вредности сарадње,
стваралаштва и иницијативе које Завод за унапређивање образовања
и васпитања препознаје као изузетно значајне за развој савременог
образовања у нашој земљи. Ове вредности су конципирали истраживачи
из Института за педагошка истраживања и кроз оглед истражили у
школској пракси. Дакле, предлози за унапређивање праксе у приручнику
засновани су на истраживачким подацима. На тај начин остварена је
неопходна сарадња три институције које представљају науку, школску
праксу и школски систем.
Елеонора Влаховић.

Књигу можете преузети ОВДЕ.