Верска настава у београдским школама

Верска настава у београдским школама
  
Слободанка Гашић-Павишић и Славица Шевкушић
Издавач: Православни богословски факултет, Педагошко-катихетски институт и Институт за педагошка истраживања
Година издавања: 2011
Цена: -
            

Праћење и вредновање квалитета наставе и њених ефеката важан је задатак за свакога ко се бави васпитањем и образовањем, а посебно онда када се уводе одређене изменеи новине у школски рад. У случају предмета Верска настава ово питање добија на значају јер су се последњих десетак година, од када је овај предмет враћен у школе у Србији, могле чути жустре расправе у јавности. Опречна мишљења и супротстављени аргументи изречени су о суштинским питањима: од тога да ли је верској настави уопште место у школи, какав треба да буде статус овог предмета (обавезан, факултативан или изборни), до тога какав треба да буде његов циљ и задаци.