ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

др Миља Вујачић

milja vujicicЗвање: Виши научни сарадник
Oбласт интересовања: Инклузивно образовање
Телефон: 011 2681-127
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Биографија

ОБРАЗОВАЊЕ

Рођена 1972. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1998. године на тему Дечији сусрет са књигом пре поласка у школу, код ментора проф. др Мирјане Пешић, на одељењу за педагогију, на Филозофском факултету у Београду. Магистарску тезу под насловом Укључивање дјеце са посебним потребама у редовне групе вртића – могућности и ефекти одбранила је 2003. године на Филозофском факултету у Београду, код ментора проф. др Мирјане Пешић, пошто је претходно савладала програм постдипломских студија на одељењу за педагогију – смер предшколска педагогија. Докторску дисертацију на тему: Могућности и ограничења инклузије деце са тешкоћама у развоју у редовне школе oдбранила је у фебруару 2010. Године на Филозофском факултету у Новом Саду, на катедри за педагогију, код ментора проф. др Оливере Гајић.

РАДНО ИСКУСТВО

У ЈПУ »Љубица Поповић« у Подгорици запослена је од новембра 1999. до марта 2004. године на радном месту педагога. Током рада у овој установи ангажована је и као сарадник у Пројекту »Укључивање деце са посебним потребама у редовне групе вртића« који је у сарадњи са Министарством просвете и науке Републике Црне Горе реализовала британска организација Спасимо децу (Save the Children).

Од марта 2000. до новембра 2005. године запослена је у Педагошком центру Црне Горе. У овој институцији ангажована је на пословима координатора Програма »Корак по корак« за вртиће, Пројекта »Инклузивно образовање у основним школама у Црној Гори«, Пројекта »Издаваштво за децу« (Web publishing), Пројекта »Студија случаја« (Case Study) и Програма Стипендија (Network Scholarship Program). У оквиру Програма »Ромска образовна иницијатива у Црној Гори«, обављала је послове асистента екстерног евалуатора. Члан је редакције Часописа »Образовни магазин« који издаје Педагошки центар Црне Горе. Учествовала је у стручној припреми три методичка приручника и то: Методички приручник за Програм Корак по корак – рад са децом узраста од 0-3 године, Методички приручник за Програм Корак по корак – рад са децом узраста од 3-6 година и Методички приручник за инклузивно образовање. У оквиру послова координатора програма едукатор је на многобројним семинарима које Педагошки центар Црне Горе организује у циљу едукације васпитача, учитеља и родитеља. Као предавач креирала је бројне радионице за следеће теме на семинарима: Средина за учење и центри интересовања, Сарадња вртића и школе са породицом, Планирање васпитно-образовног рада, Посматрање, Самопроцењивање деце, Индивидуализација, Комуникација, Тимски рад, Математика у дечијем вртићу, Рад са посебним категоријама деце (агресивност, хиперактивност, хипоактивност, надареност), Адаптација физичког амбијента за децу са посебним потребама, Опсервација деце – емоционални домен, Израда индивидуалних едукативних планова, Методе и технике Програма Развој критичког мишљења. 

Од 2000. године члан је Експертске Комисије за реформу предшколског васпитања и образовања, при Министарству просвјете и науке Републике Црне Горе. У оквиру рада поменуте Комисије, учествовала је у изради »Књиге промјена« - званичног реформског документа. 

Од октобра 2002. године ради као спољни сарадник на предметима Методика васпитно-образовног рада и Предшколска педагогија, на Филозофском факултету у Никшићу – Одсек за предшколско васпитање и образовање. Током школске 2004/2005. године обавља и послове секретара Одсека за предшколско васпитање и образовање.

Од новембра 2005. године запослена је у Институту за педагошка истраживања у Београду. Укључена је у тим за припрему и реализацију међународног истраживања TIMSS 2007 које Институт за педагошка истраживања партнерски реализује са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања. У оквиру стручног усавршавања наставника члан је тима Института за педагошка истраживања за реализацију семинара »Наставник као креатор климе у одељењу«. Члан је тима за праћење реализације припремног предшколског програма које спроводи Завод за унапређивање образовања и васпитања. Члан је тима за реализацију Пројекта Школа по мери детета који реализују Институт за психологију Филозофског факултета у Београду и британска хуманитарна организација Save the Children.

Руководилац пројекта: Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности у сарадњи са Универзитетом у Фрибургу и Швајцарском агенцијом за развој.

Члан тима за Пројекат: Sthrengthening the Evidence Based Practice of Education Civil Society Organizations у сарадњи са Институтом за отворено друштво – Будимпешта у оквиру Програма образовне подршке.