ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

др Душица Малинић

dusica malinicЗвање: Научни сарадник
Oбласт интересовања: узорци школског неуспеха и начини превенције овог феномена, педагошкa и дидактичко-методичка компетентности наставника, унапређивање праксе лидерства у образовању.
Телефон: 011 2 642 925
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образовање

Основну и средњу школу завршила је у Ужицу. Дипломирала је и магистрирала на Одељењу за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. На истом факултету је 2014. године одбранила и докторску дисертацију под називом „Педагошки приступи наставника у раду са неуспешним ученицима“.

 

Радно искуство

Од 2002. године запослена на Институту за педагопка истраживања

 

Учешће у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

2002–2005 Васпитање и образовање за изазове демократског друштва 2006–2010 Образовање за друштво знања 2011–2019 Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву 2011–2019 Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије.

 

Руковођење и учешће у осталим пројектима

2003, 2007, 2011, 2015, 2019 – Међународни контролор квалитета реализације истраживања TIMSS (Тrends in International Mathematics and Science Study) у свим досадашњим циклусима у Србији.
2012-2019 – Руководилац потпројекта „Доступност, праведност и партиципативност у васпитању и образовању“ у оквиру пројекта „Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије“ (ИИИ 47008) које финансира МПНТР Републике Србије.
2013-2017 – Члан тима Института за педагошка истраживања у реализацији међународног ТЕМПУС пројекта, под називом „Мастер програм лидерство у образовању“ (Master program in Educational Leadership – EdLead; 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR).
2019 – Члан тима Института за педагошка истраживања у реализацији међународног истраживања постигнућа ученика у области читалачке писмености и математике – Literacy and Numeracy Assessment – LaNA.

 

Остале активности

2016-2017 – члан Радне групе Завода за унапређивање образовања и васпитања у пројектној активности Центра за професионални развој запослених у образовању под називом Унапређивање квалитета рада образовно-васпитних и васпитно-образовних установа
2016– консултант на пројекту Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и на ниову установе у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања.
2017– члан Радне групе Завода за унапређивање образовања и васпитања за припрему предлога документа Оквир националног курикулума
2017-2018 – члан Радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за Ревизију стандарда квалитета рада установа у систему доуниверзитетског образовања и васпитања и припрему предлога подзаконских аката којима се уређује систем спољашњег вредновања и самовредновања рада установе.

 

Монографије, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката

  • Аутор монографије Неуспех у школској клупи (2009) у издању Института за педагошка истраживања.
  • Коуредник два тематска зборника: - Квалитет и ефикасност наставе (2009) у издању Института за педагошка истраживања (Србија) и Волгоградског државног педагошког универзитета (Русија). - Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији (2018) у издању Института за педагошка истраживања.
  • Коуредник приручника Управљање квалитетом рада установа образовања и васпитања – приручник за директоре (2017) у издању Института за педагошка истраживања и Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу из Јагодине.
  • Рецензент приручника за школе: Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу (2015) у издању Завода за унапређивање образовања и васпитања и Института за педагошка истраживања.
  • Рецензент часописа: Зборник Института за педагошка истраживања, Настава и васпитање и Иновације у настави.

 

Педагошки рад

  • Координатор акредитованог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника под називом „Наставник као креатор климе у одељењу“ који се реализије oд 2006 године у континуитету. Аутор и реализатор тема: Подстицање мотивације ученика на учење и Улога наставника у превенцији школског неуспеха.
  • Аутор и реализатор теме у оквиру програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника под називом: „Иновативни садржаји у економској географији као подстицај развијању наставничких компетенција“ чији је носилац Економски факултет Универзитета у Београду. Програм је био акредитован за школску 2016/17. и 2017/18. годину.
  • Координатор програма обуке намењене унапређивању наставничких компетенција запослених на универзитету који је започео са реализацијом у 2019. години.