ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ: oд вредности до праксе

Фебруар 2022–Јануар 2024

Према позиву из 2021. године, који се односи на партнерство за сарадњу у области младих, Темпус фондација је одобрила финансирање пројекта „РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ: од вредности до праксе” (DIVERSITY REVOLUTION: from value to practice). Поменути пројекат је усмерен на разматрање бројних питања неговања различитости у свакодневној пракси омладинских организација, као и у институцијама у области образовања и социјалне заштите.

Општи циљ пројекта представља пружање подршке организацијама и институцијама које раде са младима како би унапредиле праксу уважавања различитости.

Специфични циљеви пројекта тичу се иновација у домену подршке организацијама и институцијама у вези са њиховом праксом неговања различитости. Конкретније, усмерићемо се на: 1) систематизацију постојећих знања; 2) преглед инструменатапроцене;  и 3) издвајање примера добре праксе уважавања различитости. Смернице за употребу свеобухватног пакета алата за неговање различитости биће прилагођене специфичним институцијама/организацијама које раде са младима.

Очекују се следећи резултати: интеграција савремених сазнања, алата процене и практичних ресурса о уважавању различитости; креирање „Пакета различитости” који се састоји од три збирке које се односе на: (1) САВРЕМЕНА ЗНАЊА у вези са темом неговања различитости у контакту са младима; (2) АЛАТЕ ЗА ПРОЦЕНУ контекстуалног (култура), релационог (клима) и индивидуалног нивоа (компетенције) уважавања различитости и (3) ПРАКТИЧНЕ РЕСУРСЕ као примере добре праксе и предлоге за унапређивање сваког елемента неговања различитости.

Партнери: ЦЕПОРА – Центар за позитиван развој деце и омладине (Београд, Србија) (носилац пројекта), Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија), Основна школа „Данте Алигијери” (Изола, Словенија) и удружење „Uniamoci Onlus” (Палермо, Италија).

На овом пројекту учествују следећи представници Института за педагошка истраживања: др Николета Гутвајн (виши научни сарадник), др Марина Ковачевић Лепојевић (научни сарадник) и Марија Стојановић (истраживач-приправник). Њихова улога у фази прикупљања сазнања о стандардима за праксу уважавања различитости тиче се разматрања научне литературе. У другој фази пројекта представници Института задужени су за прикупљање инструмената процене и израду смерница за њихово коришћење у организацијама/институцијама које раде са младима. Истраживачи ће у трећој фази креирати збирке примера добре праксе. У оквиру треће фазе пројекта планирана је краткорочна заједничка обука учесника, коју ће у новембру 2022. године организовати Основна школа „Данте Алигијери” (Изола, Словенија). Током 2023. године истраживачи из Института ће се бавити припремом публикације посвећене унапређивању праксе уважавања различитости.