Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Др Ивана Ђерић

 • Звање: Виши научни сарадник

  Oбласт интересовања: аутономија ученика у школи, образовне промене, професионални развој, истраживања у школи, постигнућа ученика (TIMSS)

  Телефон: 011 2 642 925

  Мejл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

OБРАЗОВАЊЕ 

Др Ивана Ђерић је рођена 2. октобра 1978. године у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 2004. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду на Одељењу за педагогију. Магистарску тезу одбранила је 26. децембра 2008. године. Докторску дисертацију под називом „Могућности и ограничења развоја аутономије ученика у васпитно-образовном процесу” одбранила је 27. фебруара 2015. године на Одсеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.


РАДНО ИСКСТВО 

Др Ивана Ђерић је запослена у Институту за педагошка истраживања у Београду од 2005. године. Од 2006. године била је ангажована као истраживач на пројектима Института за педагошка истраживања чију је реализацију финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У оквиру пројеката Института бавила се темом развоја и подстицањa мотивације и аутономије ученика у васпитнообразовном процесу, развојем истраживачке праксе у школама, образовном ефективношћу школа, као и професионалним развојем запослених у образовању.

Др Ивана Ђерић учествовала је у више међународних и националних пројеката:

 1. Национални координатор међународног пројекта TIMSS 2019 (2017-2021) и LANA 2019 који се бавe проучавањем образовних постигнућа ученика у првом циклусу школовања у Србији.

 2. Компаративна анализа система професионалног развоја наставника у Србији и у Словенији (Komparativno raziskovanje sistema profesionalnega razvoja učiteljev v Srbiji in Sloveniji, 2010–2011) у сарадњи са Педагошким институтом из Љубљане (Pedagoški inštitut, Ljubljana). Носилац пројекта је Институт за педагошка истраживања, Београд.

 3. Пројекат Представе о образовним променама у прослости: рефлексије о прослости, визије будућности (Images of educational change in Serbia: Reflecting on the past, envisioning the future) који је део Регионалног програма подршке истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans –RRPP), који води Универзитет у Фрибургу, а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) (2010–2011; 2011–2012). Носилац пројекта је Институт за педагошка истраживања, Београд.

 4. Међународни пројекат Унапређивање образовне ефективности основних школа (Improving educational effectiveness of primary schools (IEEPS) 2013–2017), у оквиру европског Програма за целоживотно учење, потпрограма Коменијус – Коменијус мултилатерални пројекти (Comenius multilateral project).

 5. Национални пројекат Развој и примена програма изградње капацитета у склопу подршке имплементацији нових Основа програма предшколског васпитања и образовања у Србији, који у сарадњи реализују Министарство просвете, науке и техонолошког развоја (МПНТР), УНИЦЕФ Србија и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Пројекат се спроводи у склопу пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовања, уз подршку Светске банке за развој. Др Ивана Ђерић је коаутор Модела заједнице професионалног учења и координатор за реализацију обука најмењених примени модела. Пројекат траје до 2022. године.

 6. Руководила је пројектним задатком у оквиру пројекта „Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву” (179034) чију реализацију је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије.

Др Ивана Ђерић је предавач на мастер студијама на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу на предметима Педагогија и Школска педагогија.

ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ
 • Mетодолошке и статистичке процедуре у међународним истраживањима у организацији Међународне асоцијације за евалуацију образовних постигнућа (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA).

 • Имплементација програма професионалног развоја наставника на позив проф. др Леонидаса Киријакидеса са Одељења за образовање Универзитета на Кипру, у Никозији, у периоду од 27. јула до 7. августа 2015. године.

 • Уводни курс у оквиру Програма из конструктивистичког саветовања и психотерапије у оквиру Удружења конструктивиста Србије.

ЧЛАНСТВО
 • Члан је Педагошког друштва Србије.

 • Члан је редакције часописа Зборника Института за педагошка истраживања.

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ
 • Др Ивана Ђерић је коаутор Националног извештаја: TIMSS 2019 у Србији и Сажетка основних налаза TIMSS 2019. https://www.ipisr.org.rs/rezultati/rezultati-2019

 • Др Ивана Ђерић је кооаутор Извештаја о истраживању, Представе о образовним променама у Србији: рефлексије прошлости, визије будућности (POPS2) у издању Института за педагошка истраживања (2012; стр. 3–50). Извештај је настао у оквиру Регионалног програма подршке истраживањима у области друштвених истраживања на Западном Балкану (RRPP), који води Универзитет у Фрибургу, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

 • Др Ивана Ђерић је кооаутор сажетка за образовну политику (Policy Brief) Од идеје до резултата: образовне промене у очима просветних радника у издању Института за педагошка истраживања. Сажетак је настао у оквиру пројекта Представе о образовним променама у Србији: рефлексије прошлости, визије будућности (POPS2) који је део Регионалног програма подршке истраживањима у области друштвених истраживања на Западном Балкану (RRPP), који води Универзитет у Фрибургу, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

 • Др Ивана Ђерић је један од аутора сажетка за образовну политику (Policy Brief) Унапређивања стручног усавршавања наставника на нивоу школе: улога директора школе (2015) у оквиру пројекта Развионица Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања.

 • Др Ивана Ђерић је један од приређивача публикације Педесет пет година Института за педагошка истраживања 1959–2014 у издању Института за педагошка истраживања из Београда.

 • Др Ивана Ђерић је коаутор текста „TIMSS je у елементу” у издању научно популарног часописа Елементи који издаје Центар за промоцију науке, Београд, Србија. Текст је у целини доступан на http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Elementi-casopis-o-TIMSS-2019.pdf

 • Др Ивана Ђерић учествовала је на манифестацији Европска ноћ истраживача која је одржана 28. и 29. септембра 2018. године у оквиру пројекта „Science in Motion for Friday Night Commotion 2018-19“ (SCIMFONICOM2018-19, EU Projekat H2020-MSCA-NIGHT-818747), у организацији Института за молекурану генетику и генетичко инжењерство и Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду.

ПЕДАГОШКИ РАД
 • Др Ивана Ђерић је од 2006. један од аутора и водитеља семинара под називом Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима чији је координатор др Славица Шевкушић (тема: „Активно слушање“). Семинар је акредитовао Завод за унапређивање образовања и васпитања и налази се у Каталогу Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/19, 2019/20 и 2020/21 под бројем 157.

 • Др Ивана Ђерић је координатор акредитованог програма сталног стручног усавршавања запослених у образовању под називом Подстицање мотивације и инцијативе ученика у настави кроз ученичке пројекте. Семинар је акредитовао Завод за унапређивање образовања и васпитања и налази се у Каталогу Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/19, 2019/20 и 2020/21 под бројем 540.

 • Др Ивана Ђерић је један од аутора и водитеља семинара под називом Квалитетна настава I – Социјални аспекти успешног поучавања и учења. Семинар је акредитовао Завод за унапређивање образовања и васпитања и налази се у Каталогу Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/19, 2019/20 и 2020/21 под бројем 472.

 • Др Ивана Ђерић је учествовала као фацилитатор професионалног учења за учитеље и наставнике ОШ „Браћа Барух” током другог полугодишта школске 2018/2019. године у оквиру пројекта „Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву”. У прилогу је Потврда о обављеном пројектном задатку руководилаца пројекта др Владимира Џиновића о фацилитаторском раду у ОШ „Браћа Барух”.

 • Др Ивана Ђерић је аутор и реализатор вебинара Учења на даљину у врему КОВИД-19 у организацији Педагошког друштва Србије који је одржан 7. 4. 2020. Снимак је доступан на линку Заједнице учења педагога и психолога https://www.portal.edu.rs/resursi/ucenje-na-daljinu-u-vreme-kovid19/?fbclid=IwAR3RBe1U-OxUg6HdiO082O8TRH5dxWe1o_c9u-D896AAl0-b3TFsYuSj9o4