Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

др Данијела Љубојевић

  • Звање: научни сарадник

  • Област интересовања: методика наставе страних језика, примењена лингвистика, настава енглеског језика у основној и средњој школи, језик струке на високошколским установама

  • Телефон: 011 2644 693

  • Мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

Образовање

Данијела Љубојевић је рођена 1979. године у Нишу, где је завршила основну школу и гимназију општег смера. Основне студије енглеског језика уписала је 1998. године на Филозофском факултету у Нишу на Департману за англистику на ком је и дипломирала 2003. године. На Филолошком факултету у Београду одбранила је мастер рад 2008, након чега уписује докторске студије на студијском програму Језик, књижевност, култура, смер Наука о језику – Методика наставе страних језика. Докторску дисертацију под називом Развој вештине академског писања на енглеском као страном језику помоћу алата за сарадничко учење и оцењивање одбранила је 2017. године чиме је стекла научни назив доктор филолошких науке.

Радно искуство

   Од 2004. до 2019. године била је запослена у државним школама у Србији као наставник енглеског језика (Гимназија „11. октобар у Белој Паланци, ОШ „Коста Абрашевић” у Реснику и ОШ „Мирослав Антић у Београду). Положила је државни испит за лиценцу и добила је дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 2007. године. На Универзитету Метрополитан је изабрана у звање наставника страног језика 2014. године, док је у звање доцента за област Филолошке науке – ужа научна област Англистика изабрана 2019. године. Поред рада у настави, била је члан Организационог одбора међународне конференције eLearning коју је организовао Универзитет и коуредник је зборника радова са поменуте конференције.
   Данијела Љубојевић је од јануара 2017. године ангажована у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Београд, као саветник – спољни сарадник за предметни надзор по уговору о допунском раду. Такође је ангажована као спољни сарадник на пројектима које реализује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завод за унапређивање образовања и васпитања. У периоду 2018–2022. учествовала је у раду комисија за акредитацију као рецензент за ДХ поље Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ).
  Члан је Друштва за стране језике и књижевности Србије. У периоду од 2013. до 2017. била је члан Управног одбора Друштва, а од 2016. године одржава сајт Друштва као администратор на волонтерској бази.
   У Институту за педагошка истраживања запослена је од 2022. године.

   Радови Данијеле Љубојеивћ доступни су на следећем линку: https://danijelaljubojevic.rs/reference/