Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

др Миља Вујачић

 • Звање: научни саветник

 • Oбласт интересовања: Инклузивно образовање

 • Телефон: 011 2681-127

 • Мejл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ

 • Дипломирани педагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду (1998).

 • Магистар педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду (2003).

 • Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (2010).

РАДНО ИСКУСТВО

 • 1999-2004 – Јавна предшколска установа „Љубица Поповић“ – Подгорица

 • 2000-2005 –Педагошки центар Црне Горе

 • 2002-2005– Филозофски факултет у Никшићу (хонорарно ангажовање на предметима Методика васпитно-образовног рада и Предшколска педагогија)

 • Од 2005. године запослена у Институту за педагошка истраживања у Београду.

ОБЛАСТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА И АНГАЖОВАЊЕ У ИНСТИТУТУ

Бави се инклузивним образовањем. Посебну пажњу усмерава на наставнике као кључне актере у овом процесу, њихове ставове и имплицитна педагошка уверења. Њена истраживачка интересовања усмерена су и на проучавање образовне ефективности школа, стручног усавршавања наставника, сарадничког учења и индивидуализованог приступа у настави.

Током 2019. године била је ангажована као заменик руководиоца пројекта Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије. Као руководилац и члан тима учествовала је у реализацији међународних пројеката TIMSS 2007, 2011 и 2019; Представе о образованим променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности (2010-2011); Заснивање рада организација цивилног друштва у области образовања на истраживачким подацима (2011); Унапређивање образовне ефективности основних школа (2013-2017). Учествује у раду научних и руководећих тела Института. Члан је Научног већа у коме је обављала функције председника и заменика председника. Заменик је председника Управног одбора Института. Посвећена је промовисању и примени научних резултата у образовној пракси, као и педагошком раду са наставницима, кроз припрему и реализацију програма стручног усавршавања и других облика професионалног развоја.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Вујачић, М., Лазаревић, Е. и Ђевић, Р. (2015). Инклузивно образовање: од законске регулативе до практичне реализације. Теме, XXXIX(1), 231-247.
 • Вујачић, М., Đević, R. & Gutvajn, N. (2016). An examination of teachers' attitudes towards inclusive educaton, in Nikoleta Gutvajn and Milja Vujačić (ed.) Challenges and perscpectives of inclusive education (49-61). Belgrade: Institute for educational research.
 • Вујачић, М., Ђевић, Р. и Станишић, Ј. (2017). Искуства учитеља у примени иновативних наставних метода у оквиру програма стручног усавршавања. Зборник Института за педагошка истраживања, 49(2), 234-260.
 • Вујачић, М. (2018). Инклузивно образовање деце са сметњама у развоју из перспективе учитеља и наставника, у Емилија Лазаревић, Николета Гутвајн, Душица Малинић и Нада Шева (ур.), Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији (265-278), Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • Вујачић, М., Весић, Д. и Јоксимовић, А. (2019). Визије студената факултета ликовних уметности о професионалном животу и раду. Зборник Института за педагошка истраживања, 51(1), 326–365.