ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

СИС Нови приступи образовању

Bez naslovaСтваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део
  
Јасмина Шефер, Славица Шевкушић
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2012 
Цена: - 
            

 

 

 

Појмовна одређења стваралачког понашања, иницијативе и сарадње у психолошким и педагошким теоријама предмет су разматрања у овој књизи. Књига почиње уводним излагањем, у којем Јасмина Шефер анализира и резимира кључне компоненте новог приступа образовању, који смо популарно назвали Тролист. Затим, ауторка Ана Марјановић објашњава зашто је афирмисање вредности стваралаштва, иницијативе и сарадње значајно за савремено образовање, док Биљана Бодрошки указује на порекло ових идеја у филозофским списима педагошких класика.

У централном делу књиге, са становишта психолошких и педагошких теорија и резултата истраживања, разматрани су појмови стваралачко понашање (Јасмина Шефер), иницијатива и аутономна мотивација (Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа и Наташа Лалић-Вучетић), сарадња (Славица Шевкушић и Дејан Станковић), као и појмови идентитет и улога (Јелена Павловић). Текст Бранка Ковачића, који представља својеврстан „поглед са стране―, осветљава проблем из угла његове релевантности за свет рада и развој друштва у Србији.

Ауторке
 (из Предговора)


Kњигу можете преузети ОВДЕ.

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред