ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Породица у системском окружењу

Knjiga Porodica u sistemskom okruzenjuПородица у системском окружењу
  
Нада Половина
Издавач: Институт за педагошка истраживања
Година издавања: 2011
Цена: 800 дин
            

 

 

 

Књига Породица у системском окружењу представља синтетичку обраду засновану на теоријским разматрањима и властитим емпиријским истраживањима једне теме која је готово била занемарена у нашој друштвеној науци последњих пола века. Реч је о комплексном односу породице и школе, као и осталих значајних носилаца и медија социјализације деце у савременом друштву. Ауторка развија тему у оквиру психосоцијалног приступа ослањајући се на неколико праваца који негују системски приступ. Сматрамо да је теоријски приступ добро одабран и адекватан за нашу друштвену ситуацију, а операционално развијање теме је валидно и садржајно богато. У целини, сматрамо да је студија Наде Половине значајан допринос научном сазнању на овом интердисциплинарном подручју.

Проф. др Анђелка Милић (из рецензије)

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред