ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba

Korica UDžBENIK stara tema 1 


Ana PEŠIKAN
Jelena STEVANOVIĆ

Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2019. 

Na osnovu kratkog opisa sadržaja rukopisa Udžbenik: stara tema pred izazovima novog doba može se zaključiti da se njime otvara čitav niz relevantnih pitanja kvaliteta udžbenika i posredno nastave (poučavanja), njegove njihovo proučavanje i rešavanje što ga čini korisnim i podsticaj i oslonac daljim istraživanjima udžbenika, pa i uspešne nastave…
Prof. dr Biljana TREBJEŠANIN (iz recenzije)

Zbornik radova Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba koji su uredile prof. dr Ana Pešikan i dr Jelena Stevanović predstavlja važan doprinos boljem sagledavanju raznovrsnih aspekata udžbenika i njihove uloge u obrazovanju i pruža značajan doprinos ovoj, nedovoljno istraženoj, oblasti.
Prof. dr Aleksandar BAUCAL (iz recenzije)

Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba… je korak napred po temama koje aktuelizuje i sigurno će uticati na popravljanje kvaliteta udžbenika čime bi se najbrže i najlakše moglo uticati na kvalitet postignuća učenika.
Prof. dr Snežana MARINKOVIĆ (iz recenzije)

Radovi sabrani u ovoj knjizi predstavljaju koherentan referentni okvir za buduća istraživanja udžbenika. Rukopis ima sveobuhvatan pristup u tumačenju udžbenika i može biti dobar vodič za unapređivanje kvaliteta obrazovanja u procesima modernizacije Srbije.
Dr Nikoleta GUTVAJN (iz recenzije)

Značaj monografije je utoliko veći ukoliko se ima u vidu da se udžbenicima ne posvećuje dovoljna pažnja kao  način u okviru postojećih obrazovnih modula na domaćim visokoškolskim institucijama. Doprinos ove knjige ogleda se i u brojnim mogućnostima praktične primene rezultata i preporuka njenih autora…
Doc. dr Ivana STEPANOVIĆ ILIĆ (iz recenzije)

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред