ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba

Korica UDžBENIK stara tema 1 


Ana PEŠIKAN
Jelena STEVANOVIĆ

Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2019. 

Na osnovu kratkog opisa sadržaja rukopisa Udžbenik: stara tema pred izazovima novog doba može se zaključiti da se njime otvara čitav niz relevantnih pitanja kvaliteta udžbenika i posredno nastave (poučavanja), njegove njihovo proučavanje i rešavanje što ga čini korisnim i podsticaj i oslonac daljim istraživanjima udžbenika, pa i uspešne nastave…
Prof. dr Biljana TREBJEŠANIN (iz recenzije)

Zbornik radova Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba koji su uredile prof. dr Ana Pešikan i dr Jelena Stevanović predstavlja važan doprinos boljem sagledavanju raznovrsnih aspekata udžbenika i njihove uloge u obrazovanju i pruža značajan doprinos ovoj, nedovoljno istraženoj, oblasti.
Prof. dr Aleksandar BAUCAL (iz recenzije)

Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba… je korak napred po temama koje aktuelizuje i sigurno će uticati na popravljanje kvaliteta udžbenika čime bi se najbrže i najlakše moglo uticati na kvalitet postignuća učenika.
Prof. dr Snežana MARINKOVIĆ (iz recenzije)

Radovi sabrani u ovoj knjizi predstavljaju koherentan referentni okvir za buduća istraživanja udžbenika. Rukopis ima sveobuhvatan pristup u tumačenju udžbenika i može biti dobar vodič za unapređivanje kvaliteta obrazovanja u procesima modernizacije Srbije.
Dr Nikoleta GUTVAJN (iz recenzije)

Značaj monografije je utoliko veći ukoliko se ima u vidu da se udžbenicima ne posvećuje dovoljna pažnja kao  način u okviru postojećih obrazovnih modula na domaćim visokoškolskim institucijama. Doprinos ove knjige ogleda se i u brojnim mogućnostima praktične primene rezultata i preporuka njenih autora…
Doc. dr Ivana STEPANOVIĆ ILIĆ (iz recenzije)

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред