ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

РЕДАКЦИЈА ЗБОРНИКА ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Главни и одговорни уредник

Др Славица Шевкушић
Институт за педагошка истраживања, Београд


Технички уредник

Др Ивана Ђерић
Институт за педагошка истраживања, Београд


Редакција

Проф. др Николај М. Боритко, Волгоградски државни педагошки универзитет, Руска Федерација
Проф. др Вилмош Вас, Метрополитен Универзитет у Будимпешти, Мађарска
Проф. др Бранко Ковачић, Школа за комуникацију, Универзитет у Хартворду, САД
Проф. др Данијел Черчил, Факултет за образовање, Универзитет у Хонг Конгу
Др Сузана Миовска Спасева, Педагошки институт, Филозофски факултет "Ћирило и Методије", Универзитет у Скопљу, Македонија
Др Драган Јањетовић, Болница Јужне области Норвешке у Арендалу, Норвешка
Проф. др Зоран Аврамовић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Беооград
Проф. др Бланка Богуновић, Факултет музичке уметности, Универзитет у Београду
Др Ивана Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Др Снежана Мирков, Институт за педагошка истраживања, Београд
Проф. др Слободанка Гашић-Павишић, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитет Сингидунум, Београд
Проф. др Миросава Ђуришић-Бојановић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Николета Гутвајн, Институт за педагошка истраживања, Београд
Проф. др Дејан Лаловић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Јелена Стевановић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Др Наташа Лалић Вучетић, Институт за педагошка истраживања, Београд.
Проф. др Душанка Лазаревић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду
Проф. др Данка Радуловић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду
Проф. др Вера Спасеновић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Проф. др Снежана Стојиљковић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
Др Дарко Штрајн, Педагошки институт, Љубљана, Словенија

Секретар Редакције

Драган Весић
Институт за педагошка истраживања, Београд


Лектор

Др Јелена Стевановић
Институт за педагошка истраживања, Београд