ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

РЕДАКЦИЈА ЗБОРНИКА ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Главни и одговорни уредник

Др Славица Шевкушић
Институт за педагошка истраживања, Београд


Технички уредник

Др Ивана Ђерић
Институт за педагошка истраживања, Београд


Редакција

Проф. др Николај М. Боритко, Волгоградски државни педагошки универзитет, Руска Федерација
Проф. Вилмош Вас, Метрополитан Универзитет у Будимпешти, Мађарска 
Проф. др Бранко Ковачић, Школа за комуникацију, Универзитет у Хартворду, САД
Проф. др Данијел Черчил, Факултет за образовање, Универзитет у Хонг Конгу
Др Сузана Миовска Спасева, Педагошки институт, Филозофски факултет "Ћирило и Методије", Универзитет у Скопљу, Македонија
Др Драган Јањетовић, Болница Јужне области Норвешке у Арендалу, Норвешка
Проф. др Зоран Аврамовић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Проф. др Бланка Богуновић, Факултет музичке уметности, Београд
Др Ивана Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Др Снежана Мирков, Институт за педагошка истраживања, Београд
Др Нада Половина, Институт за педагошка истраживања, Београд
Проф. др Слободанка Гашић-Павишић, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитет Сингидунум, Београд
Проф. др Миросава Ђуришић-Бојановић, Филозофски факултет, Београд
Др Николета Гутвајн, Институт за педагошка истраживања, Београд
Проф. др Дејан Лаловић, Филозофски факултет, Београд
Др Јелена Стевановић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Проф. др Душанка Лазаревић, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
Проф. др Данка Радуловић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Проф. др Вера Спасеновић, Филозофски факултет, Београд
Проф. др Снежана Стојиљковић, Филозофски факултет, Ниш
Др Дарко Штрајн, Педагошки институт, Љубљана, Словенија

Секретар Редакције

Драган Весић
Институт за педагошка истраживања, Београд


Лектор

Др Јелена Стевановић
Институт за педагошка истраживања, Београд