ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 51/2019

КАКО УЧЕНИЦИ ВИДЕ УЛОГУ УЏБЕНИКА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У УСВАЈАЊУ ДРУШТВЕНИХ САДРЖАЈА
Александра Р. Трбојевић и Светлана Шпановић

ДОПРИНОС МАТЕМАТИЧКОГ САМОПОИМАЊА И СУБЈЕКТИВНЕ ВРЕДНОСТИ МАТЕМАТИКЕ ПОСТИГНУЋИМА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Ина Реић Ерцеговац, Морана Колудровић и Ирена Мишурац

ВИЗИЈЕ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ О ПРОФЕСИОНАЛНОМ ЖИВОТУ И РАДУ
Миља Вујачић, Драган Весић и Александра Јоксимовић

ИСПИТИВАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ НАСТАВНИКА ИЗ СРБИЈЕ ЗА ИЗБОР ЗАНИМАЊА ПРИМЕНОМ FIT-CHOICE СКАЛЕ
Милица Марушић Јаблановић и Селена Врачар

РАЗЛИКЕ У КАРАКТЕРИСТИКАМА ЕТНИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА И ПАТРИОТИЗМА СТУДЕНАТА ИЗ РУСИЈЕ И КАЗАХСТАНА
Сергеj И. Кудинов, Станислав С. Кудинов, Ирина Б. Кудинова и Олга Б. Михајлова и Карина К. Авагјан

МОДЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОСОБИНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОБУКЕ ВАСПИТАЧА У ПОЈЕДИНИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И У УКРАЈИНИ
Наталија Мељник, Наталија Бидjук, Андриj Каленски, Борис Максимчук, Наталија Бахмат, Олена Матвиjенко, Тетјана Матвијчук, Валериј Соловјев, Надија Голуб и Ирина Максимчук

КРЕАТИВНОСТ У КУЛТУРНОИСТОРИЈСКОЈ ПСИХОЛОГИЈИ: ИМПЛИКАЦИЈE ЗА РАЗВОЈ КРЕАТИВНОСТИ У ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ
Предраг Јовановић

HOW STUDENTS VIEW THE ROLE OF THE TEXTBOOK NATURE AND SOCIETY IN THE ADOPTION OF SOCIAL CONTENTS
Aleksandra R. Trbojević,  Svetlana Španović and Hus Vlasta

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА САВЕТОДАВНИ РАД ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ШКОЛСКИХ ПЕДАГОГА
Слађана Зуковић и Сенка Слијепчевић